פרויקטים // לראות את התמונה הגדולה - שמעון פרנס


לקוח: מוזיאון ארצות המקרא